b210 is an architecture office with a think tank approach to everyday spatial challenges. We believe that positive change in the built environment is driven by a smart design process where architectural ideas are as important as methods of developing them. We like to design ways of thinking as much as physical spaces.

Tatari 64, 10134 Tallinn
+37255655330
b210@b210.ee

Koolide analüüsid

b210 on pakkunud haridus- ja ametiasustustele konsultatsiooni ruumide otsarbekuse ja funktsionaalsuse tõstmiseks. Konsultatsiooni tulemusena valmib eskiislahendus, mis kaardistab tellija vajadused, hoone probleemkohad ja pakub võimalikud kaasaegsed lahendused, mis on aluseks näiteks arhitektuurivõistluse lähteülesande koostamisel või edasisel projekteerimisel.

Põhiliselt oleme tegelenud koolide ja lasteaedadega – Eestis on rohkelt ruumilist kaasajastamist ja ümbermõtestamist vajavaid haridusasutusi. Soovituslik prioriteet enne projekteerimise algust on õppekorralduse visiooni koostamine, mida omalt poolt ruumivõimaluste analüüsiga suunata proovime.

Kaardistame vaatluse ja tellija info põhjal probleemkohad ning analüüsi raskuskeskme, mida ruumianalüüsi eskiisprojektiga käsitleme.

Iga hoone on erinev kuid positiivseid aspekte, mida näiteks lihtsa mööbli- ja materjalilahendusega võimendada, leidub neis alati ühtemoodi. Seega võib esmapilgul trööstitust koridorist saada mõnus ja hubane, lastesõbralik ja hariv õpikeskkond.

Suur rõhk on ruumide mitmeotstarbelisuse rõhutamisel ja selle kaudu õpetajate motiveerimisel ruume teistmoodi kasutama. Ruumide optimeerimisel, ühe ruumi mitmeks tegevuseks kasutamine või klasside ristkasutamine võimaldab hoida kokku küttekuludelt. Näiteks suure ja eraldatud aula asemel saab luua avatud ja paindliku aatrium- aula. Nii saab hoida kokku hoone ruutmeetritelt ja luua sidusa, praktilise kooliruumi, mida saab igal ajal kasutada.


Võimalikke ruumilisi olukordi illustreerime juba tehtud töödega või referentsidega mujalt. Nii on võimalik lihtsasti selgitada, millised lahendusi on võimalik konkreetses ruumisituatsioonis luua.

25. septembrist 2013 24. septembrini 2014 aitas OÜ-l b210 põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja starditoetuse programm.