b210 is an architecture office with a think tank approach to everyday spatial challenges. We believe that positive change in the built environment is driven by a smart design process where architectural ideas are as important as methods of developing them. We like to design ways of thinking as much as physical spaces.

Tatari 64, 10134 Tallinn
+37255655330
b210@b210.ee

Mustamäe Riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võistlustöö QUATTRO

Mustamäe Riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võistlustöö Quattro üks peamisi eesmärke on luua Mustamäele kaasaegset õpikäsitlust silmas pidades inimskaalaline ja hubane kool.

Mustamäe riigigümnaasiumi hoone arhitektuurne lahendus on asutuse funktsiooni arvestavalt esinduslik, väärikas ja kaasaegne. Riigigümnassiumil on suur potentsiaal sünergiaks ümbritsevate teadusasutustega. Riigigümnaasium on koos teiste teadus- ja tehnikaasutustega institutsioonid, mis loovad toimiva avalike funktsioonidega tõmbepunkti.

Peasissepääsu esine ala Akadeemia tee pool on kõige avalikum ja linnalikum.

Kõikidel hooneosadel on oma väljapääs kesksele hoovialale. Hoone maastikuarhitektuuri lahendus lähtub olemasolevast looduskeskkonnast ja on oma olemuselt lihtne ja kergesti hooldatav. Kooli hoov on idaalne väliõppeks ja õuevahetunniks .

Võimla mahuga on loogiliselt seotud välispordivõimalused : pallimänguplatsid, jooksurajad, välijõusaal jne.

Mustamäe riigigümnaasiumi hoone on optimaalse pinnakasutusega kaasaegne õpikeskkond. Neljast kahekorruselisest mahust moodustub tervik, mis on omavahel ühendatud galeriide ringliiklusega, hoonemahtude keskel moodustab õueala avatud südamiku, mis pakub kasutusvõimalusi õpilastele ning on samas avatud piirkonna elanikele.

1. korruse plaan
2. korruse plaan

Hoonemahtude skeem

Hooneosas A Akadeemia tee poolses küljes asub kooli peasissepääs. Esimesel korrusel on avar garderoob ning aula, mida on võimalik kasutada ühise avatud alana või eraldada sündmuste puhul. Läbi kahe korruse ulatuv laia astmestikuga aula loob hoonemahule iseloomuliku identiteedi. Aula avaneb sisehoovi ning loob sideme hoonemahtude keskel paikneva avatud hoovisüdamikuga.

Hoovi südamik , millesse avanevad söökla, aula ja läbi raamatukogu ka auditooriumid

Hooneosa B esimesel korrusel paikneb söökla, millel on galerii kaudu otseühendus kõrvalmahus paikneva aulaga ning otsepääs ja vaade kooli sisehoovi. Hoone väljapoole suunatud perimeetris paiknevad nii esimesel kui teisel korrusel klassid ning õpetajatele mõeldud tööruumid. Hoonemahu keskmesse on paigutatud poolavalik õpiruum – auditoorium ning seda ümbritsev hajumisruum, mis on kujundatud puhkamiseks ning avatud õppealaks.

Vaade raamatukogust õue

Hooneosa C esimesel korrusel paikneb raamatukogu , mis avaneb otse sisehoovi ning kujundab hoonemahule iseloomuliku näo. Klasside ning raamatukogu vahel asub läbi kahe korruse ulatuva “sammastikuga” ääristatud auditoorium, kus sammastest moodustuvas funktsionaalses seinas paiknevad trepid, tualetid, šahtid ning individuaalse õppimise pesad. Auditooriumit on võimalik üleni avada ja sulgeda vastavalt vajadusele.

D korpuses asub spordisaal. Võimla avaneb kooli sisehoovi ja ühendatud teiste hooneosadega galeriide kaudu. Spordikorpus on kasutatav ka eraldiseisvana, näiteks peale koolitunde.

Vaade klassiruumist

Klassiruumid paiknevad hoone perimeetris. Klasside jaotust on võimalik muuta. Lisaks on võimalik peaaegu terves perimeetris klassiruume omavahel avada ja läbi viia ühistunde.

Kahekorruselise koolihoone konstruktsioon on lahendatud betoonist post-talade süsteemiga, auditooriumite funkstionaalsed seinad-postid kannavad silded välisseinteni. See tagab hilisema fleksibiilse ruumi ümberkorraldamise võimaluse (ka juurdeehituste puhul uute ruumilahenduste läbimängimise). Võimlas on kasutatud puitkonstruktsioone.
Uue koolihoone välisviimistlus on väärikas tellisfassaad, puitaknad ja metallkarkassil klaasgaleriid. Hoone kõige avalikumaid ruume iseloomustavad suuremad aknapinnad, et lubada kooliruumidesse võimalikult palju valgust. Suured aknapinnad on liigse päikese ja sademete eest varjestatud. Hoone materjalid on jätkusuutlikud ja naturaalsed.

Mustamäe Riigigümnaasiumi arhitektuurivõistlus
2019
Aet Ader, Arvi Anderson, Mari Hunt, Kadri Klementi, Nele Šverns, Karin Tõugu

25. septembrist 2013 24. septembrini 2014 aitas OÜ-l b210 põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja starditoetuse programm.