b210 is an architecture office with a think tank approach to everyday spatial challenges. We believe that positive change in the built environment is driven by a smart design process where architectural ideas are as important as methods of developing them. We like to design ways of thinking as much as physical spaces.

Tatari 64, 10134 Tallinn
+37255655330
b210@b210.ee

Sillamäe Vanalinna Kooli arhitektuurivõistlus

Sillamäe vanalinna kool Klaster on multifunktsionaalne avatud programmiga hoone. Võistlustöö Klaster idee on luua kolmest eristuvast mahust koosnev ruumiline tervik. Võistustöö lahendab Sillamäe Vanalinna kooli mugava ja kaasaegsele õpikäsitlusele vastava ning õpilaste loovust toetava hoonena, mille kandvaks ideeks onaktiivselt ja mitmekülgselt kasutatav õpi- ja puhkekeskkond.

Hoone esimene korrus on maksimaalselt avatud ja jaotatud kolme mahtu: 1) kesknepidulikuk ja avar koolisüda, 2) spordisaal, 3) kompaktne töökodade tiib. Võistlustöö üks eesmärke on pakkuda funktsioonilt mitmekülgselt kasutatavat esindushoonet.
Koolisüdame avatud esimest korrust ja auditooriumi saab kasutada pidulikeks sündmusteks ja konverentsideks. Peasissepääs toimub läbi avara koolisüdame, mille õhuruumist avanevad põnevad vaated läbi hoone. Kolm funkstionaalset tiiba omavad kõik ka alternatiivset oma sissepääsu, vajadusel saab neid kasutada ka koolivälisel ajal. Töökodade tiiba on võimalik avada huvitegevuseks linnaelanikele. Ruume on võimalik ristkasutada ja jagada kooli erinevate programmiliste tegevuste vahel.

Sillamäe Vanalinna kooli asukoht on kaunis segu looduslikust ja inimtekkelisest kaldamaastikust. Kool asub Sillamäe nn vanalinna (1940-nadate ja 1950-ndate aastate hoonestusala) sisekvartalis, Ülemise paisjärve kõrgel paremkaldal. Uus Sillamäe Vanalinna kool hakkab sünergias toimima koos Eesti põhikooli ja ümberkaudsete haridusasutustega.

Uus hoone jääb Tškalovi tänaval olemasolevate stalinistlike elumajade rivi taha. Juurdepääs koolile toimub V. Tškalovi tänavalt läbi elamukruntide ja mööda Jõe tänavat. Hoone võtab suuna kaldamaastiku poole ja jätab ruumi stalinistlike hoonete taha, loob kooli peasissepääsu ette mõtestatud kooliesise ruumi. Uue põhikooli meeldiva mõtestatud peasissepääsu ette tekib avalik ala, väljak, mida raamistab jalgrattaparkla. Jalakäijatele on läbipääs kooli õuele mitmes suunalt Tškalovi tänavalt. Hoone on selge keskteljega, mis kajastub ka maastikulahenduses.

Uus Sillamäe Vanalinna kool arvestab ning väärtustab nii mahult kui ka arhitektuurselt lahenduselt olemasolevat, väljakujunenud keskkonda. Uus koolihoone loob erinevate mahtude ja materjalikäsitlustega mitmekesise ruumilise keskkonna, jagatud hoonemahud ei tekita monotoonset ilmetut pikka fassaadi. Kooli kaldajoonega suhestumine ja lähedus toob esindusliku hoone vaadeldavuse esile Tallinn-Narva maanteelt. Hoone 4- korruseline omanäolise ilmega õppimisruumi maht paistab avaliku hoonena silma.

Loodud on optimaalse pinnakasutusega kaasaegne õpikeskkond. Uus hoone tagab kooli tervikliku toimise nii, et ruume on võimalik ristkasutada ja jagada. Seejuures tekib koridoride asemel avar ja mitmeotstarbeline, erinevate õppimis- ja puhkamisvõimalustega kooliruum. Uus kool vastab kaasaegse õpikäsitluse põhimõtetele . Kool pakub nii avatud õpivõimalusi, rühmatöö alasid kui keskendumiseks mõeldud piirkondi ja üksi olemise võimalusi.

Esimese korruse ruum on kõige avalikum, kõigile ligipääsetav ja mitmekesise kasutusega. Peasissepääsu teljelt paisjärve suunas avaneb kooli süda – avalik ala , mille keskmes on söökla, aula ja sissepääsu ala-garderoob. Kooli südamik, esimene korrus on planeeritud vabana, mida on võimalik lükandkardinaga sektsioonide kaupa vajadusel sulgeda (ja vajadusel ka pimendada).

Hoone 1. korruse tasapind on maapinnaga tasa. Mitmefunktsiooniline astmestik on kasutatav nii sündmuste lava, tribüüni kui vahetundide ajal. Lisaks pidulikele sündmustele on aula kasutatav ka vahetundidel puhkamiseks, lugemiseks, liikumiseks ja sotsialiseerumiseks. Multifunktsionaalset saali saab kasutada suursündmuseks, konverentsiks.

Hoone südamik on õhuline ja põnev treppidega seotud ruum. Vaated avanevad läbi kolme korruse. Aula astmestiku kohal asub auditoorium. Suuremad avalikud ruumid loovad hoone keskmes ainukordse ruumikogemuse. Kogu ühisala toetab mitmesuguseid kaasaegse õpikäsitluse kohaseid tegevusi ja nende läbiviimist. Ühisala paindlikkus annab võimaluse seda kasutada vastavalt koolipere vajadusele ning võimaldab ka igakülgset ligipääsu õueruumile. Aula astmestik viib järgnevatele korrustele. Teisel korrusel asuvad ainekabinetid, keeleklassid ja õpetajate tuba. 3. korrusel on põhikooli koduklassid, 4. korrusel aga algklasside pesa.

Klasside front on mööda perimeetrit jätkuv, see võimaldab hoone hilisemat paindlikkust ning pakub koolile võimaluse olla dünaamiliselt muutuv: klasside jaotust on võimalik muuta. Lisaks on võimalik peaaegu terves perimeetris klassiruume omavahel avada ja läbi viia ühistunde.

Spordisaali hooneosa asub kesel avalike alade horisontaalteljel, hoone teises otsas. Spordisaal on langetatud 2,5 m hoone põhitasapinnast, riietusruumid on paigutatud privaatselt hoone alumisele tasandile, eemale 1. korruse avalikest funktsioonidest. Võimlasse on peasissepääsu kõrvalt võimalik siseneda ka koolivälisel ajal. Hoovi pool asub võimla fassadi ääres kaetud vaheruum, mida on võimlaik õuetundide ajal kasutada. Võimlast on võimalik väljuda hoovi kooli keskteljel asuva õuepääsu kaudu.

Sillamäe Vanalinna Kooli arhitektuurivõistlus
2019
Aet Ader, Arvi Anderson, Mari Hunt, Kadri Klementi, Nele Šverns, Karin Tõugu

25. septembrist 2013 24. septembrini 2014 aitas OÜ-l b210 põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja starditoetuse programm.