b210 is an architecture office with a think tank approach to everyday spatial challenges. We believe that positive change in the built environment is driven by a smart design process where architectural ideas are as important as methods of developing them. We like to design ways of thinking as much as physical spaces.

Tatari 64, 10134 Tallinn
+37255655330
b210@b210.ee

Paide keskväljak

Paide keskväljaku ideelahendus realiseerib ajaloolise keskväljaku mitmekülgse tegevusruumi potentsiaali. Väli, millel kohtuvad
erinevad taktiilsed materjal ikogemused ruumilahendustega, mis pakuvad linnakeskuses juhuslikke, sotsiaalseid, aktiivsed ja/või organiseeritud tegevusi ja sündmuseid. Paik, mis pakub kohalikule demokraatlikku ja maksuvaba olemisruumi ning külalisele sooja idüllilist väikelinna südame-kogemust.

Muutustega kohanev väli, võistlustöö Paas, tegeleb pindade, materjaliomaduste ja -paigutuse küsimustega. Eesmärk on võimaldada linnaruumi rikastavaid sotsiaalseid tegevusi. Disain on pigem abstraktne ja tõlgendusruumi pakkuv, mitte totaalne ja oma olemuselt lõplik.

Ristkülikukujulise väljaku tugevuseks on selle universaalsus ja proportsionaalne lihtsus. Väljaku romantilist atmosfääri loovad ajaloolised hooned. Väljaku tugevuseks on avarus, mida võimaldab jätkuv ja ühtlane väljaku pind

Väljak voolab loomulikult mitmes suunas linnaruumis läbi mõeldud aladeks. Vallimäe suunal muutub keskväljak kõrgusesse kasvavaks trepistikuks- amfiteatriks, mis võimaldab grupiga maha istuda, pidada kooli läheduses väliõppe tundi või niisama päikese käes peesitada. Paide Püha Risti kiriku idaküljel moodustub väljakul väike saareke pinkide, haavapuude ja sõelmete kattega. Ideaalne näiteks petanki mängida. Kiriku teisel nurgal moodustub intiimne nurgake kirkuaia ees.

Paide keskväljaku selge, ratsionaalse ent paindlike kasutusviisidega maapinna kohale annad lisakihistuse linnamööblina “leviteerivad” lihtsad geomeetrilised ja poollooduslikud paekivist ja liimpuidust alt valgustusega vormid. Objektide mõte on toetada väljaku üldideed ja samal lihtsal printsiibil pakkuda eri pinnakalletega “mööblit” ja aegumatut potentsiaali.
Loodusele sarnased kalded ja kõrgused aktiveerivad kohalikke ja külalisi, pakuvad üllatuslikku ja leiutamist.

Keskväljak on sillutatud valdavalt ühemõõtmeliste betoonplaatidega, väljaku lahendus järgib ühtset süsteemi. Modulaarsus katendites ja elementides võimaldab neid aja jooksul muuta, uuendada ja välja vahetada. Peaväljaku valdavaks katendi materjaliks on 1x2m suurused betoonplaadid. Heledale betoonile on väljakul lisaks kasutatud tumedat tartaani sportlike tegevuste jaoks, millesse on paigutatud maapinnaga tasa olevad trampliinid.

Väljaku pind on liigendatud haljasalade ja korrapäraste puhmaste aladega kasutades selleks vähe hoolt vajavaid taimi nagu kontpuu, kõrrelised jm. Erinevad looduslikud sisselõiked sillutise pinda on olulised sademevee loomulikuks äravooluks.

Väljak pole nii väga objektipõhiselt disainitud, vaid mitmekesine väli – erinevate eagruppide kasutuspotentsiaali tõstev ja aktiivseid tegevusvõimalusi pakkuv. Väljakul on esil kasutuspotentsiaali tõstvad materjalid oma lihtsal vormil. Niiviisi on võimalik avardada linnaelanike loovust ja julgust enda ümbritsevat ruumi kasutada, ümber liigendada, mõtestada, häkkida.

Kujundatavad ruumiolukorrad. Väljakul paiknevad ratastel liimpuitmoodulid on võimalik võtta kasutusele erinevateks otstarveteks. Eri kõrgusega kuid korrapärased ruudukujulised moodulid võimaldavad kujundada linnaväljak erinevate ürituste tarbeks ümber, olgu see kontsert, turupäev, arvamusfestival või tavaline päev.

Paide keskväljaku arhitektuurivõistluse 1. koht
2020
Aet Ader, Arvi Anderson, Mari Hunt, Nele Šverns, Kristian Taaksalu, Karin Tõugu

25. septembrist 2013 24. septembrini 2014 aitas OÜ-l b210 põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja starditoetuse programm.