b210 is an architecture office with a think tank approach to everyday spatial challenges. We believe that positive change in the built environment is driven by a smart design process where architectural ideas are as important as methods of developing them. We like to design ways of thinking as much as physical spaces.

Tatari 64, 10134 Tallinn
+37255655330
b210@b210.ee

Sulg

Saaremaa gümnaasiumi arhitektuurivõistluse jagatud II-III koht.

b210 tegeles taaskord ühe oma meelisteema – kooliga. Arhitektuurikonkursile esitatud “Sulg” on kaasaegsest õpikäsitlusest lähtuv koolihoone, mis pakub õpilastele meeldivat ja õppimist toetavat õpikeskkonda ning läbitöötatud, sidusat ning voolavat välisruumi. Keskkonnast ja kontekstist tingitud hoone vorm võimaldab loogilist ja funktsionaalset plaanilahendust, mille selgrooks on maja
peapääsuni kulgeva teljega paralleelselt paiknevad avalikud funktsioonid (fuajee, aula, söökla ja raamatukogu). Siseruumis täiendavad lineaarset avalikku ala läbi korruste ja ruumide avanevad vaated ja sealt langev valgus.

Saaremaa Gümnaasiumi hoone vorm lähtub alale suunduvate ja seda läbivate liikumistesuundadest: hoone peapääs paikneb Garnisoni-Rohu tänavate vahelisel sirgel teljel ning on nähtav ja lihtsalt ligipääsetav mõlemast suunast tulijale; Rootsi ja Garnisoni tänava ristilt saabuja pääseb diagonaalselt läbi Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi hoovi gümnaasiumihooneni ja edasi Väljaku tänavani.

Väljaku tänava eramute pool on õppehoone maht liigendatud, Rootsi tänava kortermajade ja garaažide pool kordab koolimaja olemasoleva keskkonna sirget joont (põhja-lõuna suunaline ligipääsutelg, jooksurada, garaažide tellismüür). Hoonemahu otsaseinad on pikiseinte suhtes kirde-edela suunas viltu: selle abil on välditud otse lõunasse avanevat fassaadi, avades samas kauni päikeselise vaate haljastatud õuealale.

Õppehoone asub Väljaku 8 ja Väljaku 10 kruntidest moodustuva ala idaküljel, paralleelselt Väljaku tänavaga. Gümnaasiumi aktiivsem õueala jääb õppehoone ja Rootsi tänava kortermajade garaažide kompleksi vahele, Väljaku tänava eramute poole on pööratud koolihoone rahulikemate tegevuste külg. Hoone vorm lähtub alale suunduvate ja seda läbivate liikumiste suundadest: hoone peapääs paikneb Garnisoni-Rohu tänavate
vahelisel teljel ning on nähtav ja lihtsalt ligipääsetav mõlemast suunast tulijale; võimalik on tagada jalakäijate läbipääs Rootsi ja Garnisoni tänava ristilt diagonaalselt läbi Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi hoovi gümnaasiumihooneni ja edasi Väljaku tänavani.

Garnisoni 18 krundil asuvast aia ja vanalinna kaitsevööndi poolt vaadates paistab seega läbi kõrghaljastuse hoone teravnurkne tipp, mis minimeerib visuaalselt hoone mahtu. Koolimaja idakülg on liigendatud sobitamaks seda Väljaku tänava äärsete eramute mõõtkavaga. Läänekülg järgib olemasoleva keskkonna sirget joont —põhja-lõuna suunalist tellismüüri. Kohale iseloomu andvat, kuid samas ilmetut garaažide tagaseina ei peidata, vaid vääristatakse avaliku kunstiteose lõuendina: sinna luuakse Saaremaa Gümnaasiumi identiteeti toetav seinamaal ( mural ). Hoonel puudub otse lõunasse suunatud fassaad. Katusele on võimalik paigaldada lõunasse suunatud päikesepaneelid.

Garnisoni 18 ja 16a krundile rajatakse aialik haljasala, kus asub õuesõppeklass ja looduslikumas keskkonnas lõõgastumist ning virgestumist toetav välimööbel. Olemasolevat kõrghaljastust täiendatakse, sh õunapuudega viitena paiga ajaloole (kooliaed) ning madalhaljastusega (vähenõudlikud ja vastupidavad puittaimed) pargiliku ruumi liigendamiseks ja elavdamiseks. Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus
säilitatakse. Õppehoone ees asuvad korvpalli- ja jalgpalliplats (muruväljak), jooksurada, lauatenniselauad ja väiksem spordiinventar, sh piki garaažide kompleksi kujundatud välivõimla. Korvpalliplatsi tribüün on ka mõnus päikeseterrass ja peaukse vahetus läheduses asuv jalgrataste varjualune (150 kohta). Kohtkindlad ja teisaldatavad moodulid pakuvad kohta puhkamiseks, seltskondlikuks ajaveetmiseks ja sportimise jälgimiseks.
Sillutatud alasse toovad vaheldust sillutise tonaalsed erinevused ning sillutise rütmis paigutatud haljasruudud ja puud. Hoone peapääsu ees asub lipuväljak. Ala kagunurgas, kus paikneb ka Kaitseliidu staabihoone, jätkub Garnisoni 18 aiaga seotud päikeseline haljasala, mis pakub rahulikumaid tegevusi (välimale ja -kabe, lugemispesad, lamamistoolid). Staabihoone on võimalik lammutada õppehoone ehituse ajal või peale seda. Põhjaküljel, Rohu tänava ääres paiknevad parkimiskohad, mis on liigendatud
haljastusega. Kooli majandushoov koos prügimajaga asub hoone põhjapoolses osas ligipääsuga Väljaku tänavalt ning on lahendatud diskreetselt ja kompaktselt. Idakülje liigendatud fassaad on ääristatud sillutisega, hoonemahu sakkide vahele tekivad tuulevarjulised hommiku- ja ennelõunapäikesele avatud miniplatsid.

Ümbritsevast keskkonnast ja liikumissuundadest kuju saanud hoonemahu teravnurkne lõunatipp paistab vanalinna poolt tulijale puude vahel kõrguva laevaninana. Tagasiastuv esimene korrus saab üleulatuva teise korruse näol varjualuse, mis kaitseb peaukseni suundujat vihma ja lume eest. Hommikust ruttamist ilmestab katusealuse heledalt, õrnalt läikivalt pinnalt peegelduv soe valgustus. Pilvitul pärastlõunal võtab koolimajast
lahkujaid juba vastu päike. Hoone üldilme saab oma iseloomu peamiselt ligipääsusirgelt: fassaadivarjestuse lamellide küljed, mis asetsevad selle sirgega suhtes pigem risti on viimistletud erinevas toonis — nii paistab maja Garnisoni tänava poolt tulijale üht värvi ja Rohu tänava poolt saabujale teist värvi. Esimese korruse sirge fassaad ääristab koolimaja
avalikku selgroogu: siin paiknevad fuajee, aula, söökla ja raamatukogu.

Sissepääsu vahetus läheduses asuvad riietumisruumid, auditoorium ja õpetajate ruumid. Klassid paiknevad esimesel ja teisel korrusel. Arvutiklassid paiknevad hoone ülaosas lähestikku. Nende juures paikneb ka serveriruum. Ükski klass ei avane otse lõunasse. Klasside proportsioonid võimaldavad mööblit paigutada mitut moodi. Väikeklassidele võib püsiva
vaheseina asemel paigaldada ka voldikvaheseina, mis võimaldab kõrvutiasetsevad klassid liita suureks klassiks. Üldaladega külgnevad klasside vaheseinad on osaliselt klaasitud, neis asuvad seina integreeritud istekohad, klassi poolt kasutatavad riiulid ja vitriinkapid, kus eksponeerida õpilastöid või huvitavaid õppevahendeid. Õpetajate ruumid moodustavad kompaktse ploki. Töökabinetid võivad olla üksteisest vaheseintega
eraldatud (isiklikud kabinetid) või eraldamata (kahe või kolme töökohaga jagatud kabinetid). Aula istumisastmestikult ja raamatukogust avaneb vaade päikeselisele terrassile, parginurgale ning Garnisoni 18 aiale.

Hoone siseviimistluses on kasutatud kvaliteetseid materjale, peamiselt puitu. Põrandad on vastupidavast ning kergesti hooldatavast tammeparketist, mis on näiteks raamatukogualal kombineeritud helisummutava vaipkattega. Käsipuud ning piirded on õhulisuse ning samal ajal turvalisuse saavutamiseks planeeritud metallist varbidena.
Hoone lagesid katavad heli summutavad ning kujundusliku elemendina toimivad akustilised plaadid, mis loovad laele ribilise üldmulje. Akustiliste plaatidega koos on lahendatud valgustus, mis on asetatud plaatide vahele, kust see peegeldub pindadele. Antud viisil luuakse terviklik ning õppehoonesse sobiv valguslahendus. Hoone avatäited on kavandatud puidust. Välisuksed on klaasist, siseuksed kombineerituna puidust ja klaasist.

Saaremaa Gümnaasiumi arhitektuurikonkursi jagatud II-III koht
2018
Aet Ader, Karin Tõugu, Kadri Klementi, Mari Hunt, Mari Möldre, Nele Šverns, Anni Kotov

25. septembrist 2013 24. septembrini 2014 aitas OÜ-l b210 põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja starditoetuse programm.