b210 is an architecture office with a think tank approach to everyday spatial challenges. We believe that positive change in the built environment is driven by a smart design process where architectural ideas are as important as methods of developing them. We like to design ways of thinking as much as physical spaces.

Tatari 64, 10134 Tallinn
+37255655330
b210@b210.ee

Võsu põhikool

Võistustöö Luide lahendab Võsu põhikooli ja lasteaia mugava ja kaasaegsele õpikäsitlusele vastava ning õpilaste loovust toetava hoonena, mille andvaks ideeks on aktiivselt ja mitmekülgselt kasutatav õpi- ja puhkekeskkond. Säilitame väärikalt 1932. aastal valminud puidust tüüpkoolimaja hoone.

Uusehitis loob visuaalselt eristuvad ja kaasaegsed mahud põhikoolile ja lasteaiale, kõik hoone osad moodustavad lihtsa logistikaga ühendatud terviku. Uus hoone väärtustab ajaloolist pärandit ning suhestub sellega aupaklikult. Uus tervikkompleks mõtestab kaunist ümbritsevat liivaluidetega mändidealust keskkonda ning loob arhitektuurset lisaväärtust. Võistlustöö Luide üks peamisi eesmärke on luua inimskaalaline ja hubane kool Võsu alevikku.

Uue hoonemahu ruumiline paiknemine ja mahtude loogika loob põhikoolile meeldiva mõtestatud sissepääsuala spordihoone ja Tõusu tänava poolsesse nurka ning lasteaiale omaette sissepääsu Kooli tänava poolsesse idanurka eraldatavate hoovialadega. Hoone peasissepääsu põhitelg ühendab kogu maja avalikud funktsioonid ja krundi erivevates külgedes olevad hoovid üheks tervikuks.

Hoone sik-sakiline vorm tekitab mitmeid erineva funktsiooniga sise- ja välisruumi piiripeal olevaid kaetud alasid. Uue hoone maht järgib ilmakaari ja hoone krundi kuju. Hoonemahust tulenevalt on tekkinud kolm erineva iseloomuga hooviosa. Kõikides hooviosades on olemasolevat maastiku lainetust ja düünide loogikat võimalikult säilitatud, hoovid on pigem rahuliku loodusliku iseloomuga. Kooli hoov on idaalne väliõppeks ja õuevahetunniks. Tõusu tänava pool asub ka kooli parkimine ning ligipääs kõrvalkrundile ja uue hoone majandussissepääs. Hoone läänepoolsel tagaküljel ühendab tervet krundi pikkust seikluslik luidete vahel looklev laudrada.

Hoone vorm jaotab kogu tervikkompleksi mõtteliselt kolmeks osaks: peasissepääsuga põhikooliosa, algkooliosa ajaloolises puitmajas ning lasteaia osa. Uus hoone tagab kooli ja lasteaia tervikliku toimise, nii et ruume on võimalik ristkasutada ja jagada. Seejuures tekib koridoride asemel avar ja mitmeotstarbeline, erinevate õppimis- ja puhkamisvõimalustega kooliruum.

Kõiki hoone osi ühendab peasissepääsust kuni lasteaia hoovipääsuni avalik ala, mille keskmes on söökla, saal ja garderoob. Eestiaegse koolihoone siseõu saab vaheruumina olla kasutusena söökla pikendusena või õuesõppe klassina. Hoone kuju loob ruumidesse suurepärased valgustingimused ja vaated ümbritsevale maastikule.

Võsu Põhikooli ja lasteaiahoone ideekonkursi II koht
Võistlustöö LUIDE
2019
Karin Tõugu, Mari Hunt, Aet Ader, Kadri Klementi, Mari Möldre (b210) and Mikk Meelak, Helena Rummo, Elina Liiva and Anneli Kripsaar (PLATVORM)

25. septembrist 2013 24. septembrini 2014 aitas OÜ-l b210 põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja starditoetuse programm.